«Κωλύσαι μεν το γήρας αδύνατον, επισχείν δε το τάχος αυτού δυνατόν»

Γαληνός  (129-199 μ.Χ.)

Αισθητική Δερματολογία

Η αισθητική, η καλαισθησία και η ομορφιά είναι έννοιες σχετικές και κειμενόμενες ανάλογα με την κάθε εποχή, την κάθε κοινωνία και την κουλτούρα που διαμορφώνεται σε οργανωμένα σύνολα.

Ήταν στην αρχαία Ελλάδα που για πρώτη φορά θεσπίστηκε ο χρυσός κανόνας της συμμετρίας, της αρμονίας, της ομορφιάς. Η εφαρμογή του κανόνα αυτού προσδιορίζει μέχρι σήμερα το διαχρονικά αποδεκτό αισθητικά στην αρχιτεκτονική, στην τέχνη αλλά και στην κοσμετολογία. Είναι τη θεωρία αυτή που επιδιώκουμε να εφαρμόσουμε σε κάθε αισθητική πρακτική που παρέχουμε, αν όχι απόλυτα, τουλάχιστον προσεγγιστικά.

Το φυσικό, λιτό και αρμονικό αποτέλεσμα, χωρίς υπερβολές και παραφράσεις, πρέπει να είναι ο ουδός τον οποίο δε θα πρέπει να ξεπερνάμε σε κάθε ιατρική πράξη αισθητικού ενδιαφέροντος.

Ο καθένας από εμάς φαντάζεται ένα νέο εαυτό μπροστά από κάθε αισθητική παρέμβαση ο οποίος άλλοτε είναι εφικτά προσεγγίσιμος και άλλοτε όχι. Ο θεράπων ιατρός οφείλει να κατανοήσει τις ανάγκες και προσδοκίες του κάθε ενδιαφερόμενου, επιβάλλεται όμως και να τον κατευθύνει με εμπειρογνωμοσύνη προς το χωρίς υπερβολές εφικτό και αισθητικά αποδεκτό αποτέλεσμα, αποφεύγοντας να τροφοδοτήσει ακραίες προσδοκίες.

Ο καλύτερος μας εαυτός είναι αυτός ο οποίος μας αναδεικνύει σαν άτομα ως φορείς έμψυχου υλικού το οποίο καταλαμβάνει πάντα αν όχι την πρώτη, την πιο ουσιαστική μας όψη.