Ανεπιθύμητη Τριχοφυία

Η αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης τριχοφυίας σε άνδρες και γυναίκες γίνεται με τη χρήση λέιζερ Αλεξανδρίτη, το οποίο είναι η πιο εξελιγμένη τεχνολογικά επιλογή για το σκοπό αυτό. Η ενέργεια που εκπέμπεται δεν είναι άλλη από ενισχυμένο ορατό φως, οπότε δεν είναι επικίνδυνη για το δέρμα ή τον οργανισμό. Για ένα ικανοποιητικό, μόνιμο αποτέλεσμα απαιτείται μια σειρά από συνεδρίες, συνήθως 5-6 για το σώμα και 8-10 για το πρόσωπο. Μετά από κάθε συνεδρία επιτυγχάνεται πλήρης αποψίλωση της περιοχής που έτυχε θεραπείας. Η επανέκφυση μέρους των τριχών συμβαίνει σε 2-3 μήνες, με όλοένα και λιγότερες τρίχες να επανεκφύονται από συνεδρία σε συνεδρία. Ανοικτόχρωμα δέρματα με σκούρες τρίχες ανταποκρίνονται καλύτερα και ταχύτερα στη θεραπεία.