Αξιοπιστία – Αποτελεσματικότητα – Εμπιστοσύνη

Sizopoulos Medical Center 0064_ps_web
Sizopoulos Medical Center 0064_ps_web
Sizopoulos Medical Center 0073_ps_web
Sizopoulos Medical Center 0073_ps_web
Sizopoulos Medical Center 0079_ps_web
Sizopoulos Medical Center 0079_ps_web
Sizopoulos Medical Center 0083_ps_web
Sizopoulos Medical Center 0083_ps_web
Sizopoulos Medical Center 0086_ps_web
Sizopoulos Medical Center 0086_ps_web
Sizopoulos Medical Center 0087_ps_web
Sizopoulos Medical Center 0087_ps_web
Sizopoulos Medical Center 0082_ps_web
Sizopoulos Medical Center 0082_ps_web

Η Κλινική μας

Η κλινική μας έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της το φθινόπωρο του 1988 ως Κέντρο Δερματολογίας και Κοσμετολογίας. Η εγκυρότητα και αξιοπιστία στην κλινική δερματολογία όπως και η υψηλή αισθητική με σεβασμό στα φυσικά χαρακτηριστικά και τις σωστές αναλογίες του προσώπου στον τομέα της κοσμετολογίας, ήταν και παραμένουν  ο στόχος της οποιασδήποτε αγωγής ή παρέμβασης μας. Πρόσφατα η κλινική μας μετεξελίχθηκε σε πολυϊατρείο στο οποίο λειτουργούν δύο δερματολογικά τμήματα σε συνεργασία, όπως και οδοντιατρικό τμήμα, το οποίο έχει  αλληλεπικάλυψη με τα δερματολογικά στον τομέα της αισθητικής στόματος.

Στόχος μας είναι η παροχή υψηλών ιατρικών υπηρεσιών μέσα από τη συνεχόμενη ενημέρωση για τις ιατρικές εξελίξεις και τον άρτιο ιατρικό εξοπλισμό. Φιλοσοφία μας, η ελάχιστη δυνατή παρέμβαση με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτελέσματα με βάση πάντοτε επικαιροποιημένα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα.

Το παραϊατρικό προσωπικό μας έχει προτεραιότητα την άνετη, ευχάριστη και γρήγορη εξυπηρέτηση των επισκεπτών μας. Η πολιτική μας, είναι αυτή της γρήγορης διευθέτησης της εξυπηρέτησης σας και της ελάχιστης δυνατής αναμονής στο χώρο μας.