Παθήσεις Oνύχων

Εκτός από την θεραπευτική αντιμετώπιση των παθήσεων των ονύχων (μυκητιάσεις, τραυματικές δυστροφίες, μορφολογικές αλλαγές σχετιζόμενες με παθήσεις του δέρματος ή και συστηματικές παθήσεις), η κλινική μας εξειδικεύεται στην έγκαιρη διάγνωση υπονύχιου μελανώματος με τη χρήση της δερματοσκόπησης.