Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, είναι λοιμώξεις που μεταδίνονται κατά τη σεξουαλική επαφή. Η συχνότητα τους είναι αυξανόμενη στις μέρες μας λόγω της πρώιμης έναρξης σεξουαλικής δραστηριότητας, της συχνής εναλλαγής ερωτικών συντρόφων και της έλλειψης ενημέρωσης για τις μεθόδους προστασίας. Το 50% των περιπτώσεων σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων παρουσιάζεται στην ηλιακή ομάδα 15-24 ετών, οπότε η ενημέρωση των εφήβων και νεαρών ενηλίκων για την πρόληψη των λοιμώξεων αυτών είναι μεγάλης σημασίας. Τα περισσότερα από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με ολιγοήμερη αντιβιωτική αγωγή (σύφιλη, γονοκοκκική και μη γονοκοκκική ουρηθρίτιδα- χλαμύδια, απλός έρπητας) ή κάποια μέθοδο καταστροφής π.χ. κρυοθεραπεία (κονδυλώματα). Για κάποια άλλα (ηπατίτιδες, AIDS) υπάρχουν θεραπευτικές επιλογές που ελέγχουν τη νόσο ώστε να μην επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ασθενών οι οποίοι όμως είναι φορείς της νόσου δια βίου. Η πρόληψη των σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων γίνεται με τη χρήση του προφυλακτικού και τον εμβολιασμό τόσο για τον HPV (ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων) όσο και για την ηπατίτιδα Β.